Pompeji                                                                                 ajourført onsdag d. 25. november 2002

Ophavsretten til samtlige fotografier på dette web-site (http://www.larslyn.dk med undersider) tilhører Lars Brodersen.
Kopiering og enhver anvendelse af fotografierne må kun ske efter skriftlig aftale med ophavsretshaveren.
Kopier og brugsret kan erhverves ved henvendelse til larslyn@hotmail.com

All photos on this web-site are copyrighted. Any un-authorized use is illegal.
Copyright © 2009 by Lars Brodersen.  E-mail: larslyn@hotmail.com

Pompeji blev sammen med Herkulanum udslettet og begravet, da Vesuv eksploderede i år 79 e.Kr. Pompeji var en stor by; ca. 1,5 km2.

Pompeji fremtræder i dag efter udgravningen mere hærget end Herkulanum. Pompeji blev svitset af og derefter dækket med glødende aske ved Vesuvs udbrud, mens Herkulanum først blev dækket af adskillige meter mudder og derefter ovenpå mudderet dækket af yderligere ca. 20 meter lava. Herkulanum blev konserveret i mudderet og fremtræder derfor i dag mindre hærget end Pompeji. Der forefindes bl.a. originalt træværk i Herkulanum, hvilket ikke er tilfældet i Pompeji. Link til Google Earth.

En nutidig gengivelse af den formodede dagligdag i Pompeji:

Gadebilleder i dag i Pompeji med synderen Vesuv i baggrunden

De store sten i midten af gaden er trædesten for at lette fodgængernes passage fra den ene side af gaden til den anden. 

Kærrernes hjul kørte så ganske enkelt på begge sider af trædestenene, hvilket man kan se med de visse steder markante hjulspor i de relativt bløde tufsten.

"REG" ved jeg ikke, hvad betyder, men "INS" er en forkortelse af "insula" ("ø" = kvarter); her kvarter nr. 5. Og et lille dyr, som måske også har angivet et eller andet.

Det er ganske bekvemt med disse trædesten:

Pompejis forum:

Mig på forum:

Skønne anlæg er der, delvist restaureret:

Og skønne gård-anlæg til de rige menneskers huse. Efter sigende var der megen nag og nid i det daværende Pompeji. Derfor gjorde de rige meget ud af at bygge sig pæne gårdhaver og afskærme disse og husene ud mod gaden vha. høje, vinduesløse mure.

Den offentlige badeanstalt. Det var ikke alle, der havde råd til eget bad derhjemme.

Her mødte jeg så også den første af de berømte menneskeafstøbninger, som man har skabt i takt med udgravningerne. Temmelig dramatisk:

Nogen af dem lå til opbevaring i et depot sammen med store mængde af amforaer og andet "skrammel":

Ja - efter denne lidt morbide runde, kan man samle nye kræfter ved at betragte alle de dejlige mosaikker, som der dog er flere og smukkere af i Herkulanum:

samt et væld af ganske forrygende vægmalerier af den ene og den anden karakter og størrelse:

Denne vægbemaling måler i virkeligheden blot 10 cm:

Dette vægmaleri måler i virkeligheden til gengæld ca. 2 x 3 meter.


Det må have været overdådigt flot, da det i sin tid var i brug.

Ca. 2 x 2 meter.

Ca. 2 x 3 meter.

Udsnit af ovenstående og ca. 10 cm bredt i virkeligheden.

Også ca. 10 x 10 cm i virkeligheden.

Ikke mange relieffer, men dog nogen.

Pludselig så jeg ordensmagten på vej ind i resterne af den bygning, som rummede Pompejis bordel. Tilsyneladende for at udføre en razzia. Måske fordi der i bordelbygningen er en del obskøne hhv. pikante billeder, som efter sigende tjente som "reklame" for de næringsdrivendes tjenesteydelser. 

Billederne kan ses her, men lad hellere være, hvis den slags føles ubehageligt (link).

Og så kan man jo gå over i den nye kirke i den morderne Pompeji by og tænke over det hele. 
Meget stor og meget overdådigt udsmykket kirke:

 

Tilbage til Italien-forsiden

Tilbage til Lars Brodersens hjemmeside-forside

 

Se også:

Besøg projektkonsulenten


Klik her for at læse mere om lækre og effektive kort          Klik her for at læse om geokommunikation